INSCRICIÓNS 2017

PARA A INSCRICION É IMPRESCINDIBLE:

1) CUBRIR A FICHA CON TODOS OS DATOS E ASINALA

2) FACER O INGRESO

3) REMITIR COPIA DA LICENCIA FEDERATTVA DE MONTAÑA EN VIGOR NO CASO DE SER FEDERADO


  • Comparte a entrada en